Termes Legals

Política de Privacitat

Restaurant Petra , amb nom legal Restaurant Carpanta sl i CIF : B08847527 amb domicili social és al carrer Sombrerers , 13 08003 Barcelona informa als usuaris de la seva ” web- site” , sobre la seva POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL .

Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de caràcter personal , i l’informem que té vostè dret d’accés a la rectificació i cancel · lació de les seves dades , podent exercitar tals drets enviant per email una sol · licitud a l’adreça info (a ) restaurantpetra.com les dades sol · licitades són les estrictament necessàries , adequades i pertinents per a la correcta identificació del remitent, portar a terme tasques bàsiques d’administració i enviament d’informacions sobre Restaurant Petra.

Consentiment del Remitent

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic , el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix, inclosa el tracte que li puguin donar els proveïdors o terceres companyies subcontractades per als diferents serveis que pugui oferir aquest web.

Responsabilitat

Restaurant Petra rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços ( links ) , amb el lloc web de Restaurant Petra . Restaurant Petra no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir durant o després de l’accés a Restaurant Petra o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Copyright

La reproducció , còpia, ús, distribució , comercialització , comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense autorització de Restaurant Petra , és una infracció que castiga la legislació vigent.

L’ús de marques o noms comercials que es realitza en aquesta pàgina web és purament informatiu sent en el cas de terceres empreses o marques comercials les respectives propietàries dels drets d’imatge o marca dels mateixos.

L’ús de testimonis i comentaris que es publiquen en aquesta pàgina web són de caràcter informatiu i s’han recopilat de diferents pàgines webs com a contingut públic .

Si vostè com a part d’aquestes empreses voleu cancel·lar o eliminar les referències a la seva empresa pot contactar amb a través de correu electrònic a l’adreça info (a ) restaurantpetra.com

Fotografies

Les fotografies que es mostren en aquesta pàgina web són propietat de Restaurant Carpanta sl El seu ús o reproducció a través de qualsevol mitjà sigui aquest electrònic , digital o mitjançant qualsevol tipus de procés queda expressament prohibit sense l’autorització prèvia per escrit de Restaurant Petra.

Les fotografies corresponents als diferents plats , fotografies del local i qualsevol altre element fotogràfic o ornamental tan sols són orientatius i per tant han de considerar com a simples elements decoratius no suposant sota cap circumstància compromís legal .

Política de Cookies d’aquesta web

La llei actual per la de ser regeix la normativa sobre l’ús de cookies en qualsevol pàgina web exigeix ​​que s’informi a l’usuari quan una pàgina utilitza cookies. Per aquest motiu et vam informar que la navegació per la nostra web comporta el consentiment i l’aprovació per part teva sobre l’ús que fem sobre aquestes cookies.

Gràcies per la seva atenció
Restaurant Petra